Istanbul Design Hotel

İstanbul Design Hotel

Faik Pasha Hotels bir konaklama tesisinde dekorasyon kadar atmosferin de dizayn edilebilirliğine inanan bir konsepte sahip bir Istanbul Design Hotel

Tesis genelindeki 500 ü aşkın yağlıboya tablo da romantizmin, bohem tarzın, geçmiş günlerin izi var.

Ressam İsmail Sarı’nın DellaSuda Faik Paşa Restaurant -Kafe’nin dış duvarlarından başlayarak içeri doğru çizdiği duvar resimleri düşünsel özgürlük,insanların kaygıları , göç, kadın-erkek dünyası, çocukların masumiyeti, uyum ve uyumsuzluk, gece ve gündüz gibi konulara simgesel yaklaşımlar getiriyor.

Bu resimlerin çizilmesi süreci de bence tesisin atmosfer dizaynının bir parçası. Ressam gece geç saatlerde gelip eserini yaratmaya devam ederken, sabah kahvaltıya inen misafirler bir gün öncesine göre istikameti tamamen değişmiş ya da tamamlanarak dile gelmiş bir sahne ile karşılaşmanın keyfini ve şaşkınlığını yaşıyorlar.

Beyoğlu gibi tarihin, göçlerin, toplu terk edişlerin ve terk edenlerin  yerine yerleşimlerin dizayn ettiği, Ortaçağ’da Galata’da  başlayan, İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşması, İstanbul’un İşgali, Bolşevik İhtilali, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in İlanı ve İlk yılları, Varlık Vergisi 1942, 6-7 eylül 1955 olayları, Doğu Anadolu’dan Tarlabaşı ve civarında Rum ve Ermenilerden boşalan binalara göç gibi son drece önemli sosyo-politik olaylarla dizayn edilmiş bir başka semt bulmak zordur kanımca.

Bu bölgede kökleri bulunan, sonra  başka memleketler göç eden Ermeniler-Rumlar-Levantenler’in , Doğu illerimizden kopup buralara yerleşen insanlarımızın  yaşam kültürleri, alışkanlıkları, mimari tarzları ve  mimariden bihaber tarzları, bu kente alışırken yarattıkları yeni yaşam alışkanlıkları : bence bundan daha esaslı, bundan daha değerli bir dizayn olamaz.

Bu bölgede, bir zamanlar ağırlıkla Levantenlerin yaşadığı tarihi  Faik Paşa Caddesinde kurulu Faik Paşa Apartments da bu enteresan geçmişin izlerini taşıyan bir Özel dizayn Otel’dir denebilir.

0 Reviews

Write a Review

BOOK NOW